IML 2009

Svensk Elektronik har utvecklat ett antal standardavtal för branschen. Standardavtalen har från början utvecklats av föregångarna till Svensk Elektronik, IM-föreningen och Elektronikindustriföreningen (EIF). Sedan 2010 underhålls dessa av Svensk Elektronik.