Integritetspolicy

GDPR information till BONABs kunder

Som kund till BONAB AB behandlas dina personuppgifter på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
BONAB AB
Organisations nummer 556139-4189
Aröds industriväg 76, 417 05 Göteborg

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter vänligen kontakta

Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som kund till BONAB behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet så att BONAB ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att BONAB ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos BONAB eller via återförsäljare, vid personliga besök och på mässor. Marknadsföringen skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av BONAB.

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till BONAB  såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Överföringar till tredje land

BONAB strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer BONAB vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När BONAB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, kontakta

Säkerhet

BONAB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Cookies på www.bonab.se

Vi använder cookies för att identifiera företagsanvändare som unika individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg val och inställningar som användaren gör.

Vad är Cookies?

Cookies kan liknas vid små avtryck. En speciell fil, en så kallad cookie-fil sparas ner på din dator när du går in på en viss webbplats. Cookie-filen består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker sidan. Informationen om vad du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån.

Är cookies farliga?

Nej. Cookies är inte farliga. Cookie-filerna är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Det är ingen risk att minnet blir fullt bara för att du tillåter cookies.

Kan jag säga nej till cookies?

Ja, men vissa funktioner på vår hemsida kommer att inte att fungera som avsett.

Webb-läsare som Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox och Safari låter dig stänga av Cookies i inställningarna. Besök respektive webb-läsares hjälpsektioner för att ta reda på hur.

Hur gör jag för att ta bort mina cookies?

Cookie-filerna sparas som enkla textfiler och går att kasta. Samtliga webb-läsare tillåter dig att radera cookies som du samlat på dig.
Besök respektive webb-läsares hjälpsektioner för att ta reda på hur.

Webbläsarsupport

Här har vi samlat länkar till de mest populära webb-läsarnas supportsidor.

Microsoft Explorer/Edge support

Google Chrome support

Mozilla Firefox support

Apple Support